Jümmers wat Nie’et

„Kevin, düsse ganze niemoodsche Kraam geiht mi gewaltig op den Senkel. Hauptsaak wat Nie’et, praktische Bruken: egal. Op Tante Meyer kannst‘ vör luder Schnickschnak den Waterhahn nich mehr finnen un wenn du em funnen hest, weetst du nich, wat du em dreihen, drücken oder op- un daaljumpen musst, datt dor Water rutkümmt. Un wenn du denn maal Bescheed seggst, datt du di de Hannen bald in de Kloschötel wuschen harrst, wieldat du dat Water nich ankregen hest, kiekt se di beduern an un seggt: ‚Dat is Design. Dor versteihst du nix vun‘. Jüst so mit dat nie’e Komfortticket bi de Bahn. Dat stüert se di op dien Handy. Hest‘ keen Smartphone, kriegst ok keen Komfort. Fardig. Plastikstöhl vun’n Bumarkt. Datsülvige. Passen to dien Snittblomen un hollen ok even so lang as de. Stabil is ut Holt. Verschoon mi mit den ganzen nie’en Krempel.“

„Aver, Unkel Hein, as se di ’n künstliche Hüft maakt hebbt, hest du doch ok nich seggst, du harrst lever ´n holden Krück as ´n Hüft ut Plastik.“

„Dat is doch ganz wat anneret. Dor versteihst du noch nix vun, Kevin.“